За Нас Добредојдовте 3D Скали

Модифицирајте скали и пробувајте материјали со помош на нашата апликација „3Д Скали“

Повеќе

Ние сме водечки производител на гранит и мермер во Македонија.Претставуваме целосно интегрирана компанија со неколку производствени погони во приватна сопственост, со целосна снабденост со суровини и материјали,со големи модерни производствени капацитети во кои што се извршуваат проекти од секаква големина и потреба, како и развиена комерциајлна мрежа која што ги покрива сите градови ширум земјава и пошироко.

3Д Скали3Д СпоменикМатеријали